Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Autovakuutus

KKO:2006:79: Sitoiko vakuutussopimus vakuutuksenantajaa, kun A oli tiedonantovelvollisuutta täytettäessä menetellyt vilpillisesti?

KKO:2006:79 Diaarinumero: S2005/261Esittelypäivä: 28.3.2006Antopäivä: 9.10.2006Taltio: 2257 B ei luottotietojensa vuoksi voinut tehdä osamaksusopimusta. Ostettaessa B:n käyttöön osamaksulla auto ostajaksi sopimukseen kirjoittautui A. Samoin vakuutushakemukseen merkittiin auton haltijaksi ja vakuutuksenottajaksi A. Koska vakuutussopimuksen tekemiseen liittyvää vakuutussopimuslain 22 §:ssä säädettyä tiedonantovelvollisuutta täytettäessä oli menetelty vilpillisesti, vakuutussopimus ei sitonut vakuutuksenantajaa. VakuutussopimusL 22 §VakuutussopimusL 23 § Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Kanne Helsingin käräjäoikeudessa Auto-Haus Vantaa Oy kertoi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:tä vastaan ajamassaan kanteessa, että eräs autoliike oli 29.8.2001 myynyt osamaksusopimuksella Mercedes-Benz -merkkisen henkilöauton A:lle.…

 211 näyttökertaa

KKO:2008:113: Oliko vakuutuksenantajalla oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin vakuutetulle suorittamaansa korvausmäärää, jos vahingon aiheuttajan vastuu perustui julkisyhteisön vastuuseen?

KKO:2008:113 Diaarinumero: S2008/76Esittelypäivä: 29.10.2008Antopäivä: 19.12.2008Taltio: 2849 Vakuutussopimuslain 75 §:n 1 momentin säännös ei estänyt vakuutusehdoissa sopimasta, että vakuutuksenantajalla oli oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin vakuutetulle suorittamaansa korvausmäärää, jos vahingon aiheuttajan vastuu perustui julkisyhteisön vastuuseen. VakSopL 75 § Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta A-Vakuutus Oy:ssä autovakuutuksella vakuutettu ajoneuvoyhdistelmä oli 10.3.2002 suistunut tieltä ojaan ja vaurioitunut. Vakuutusyhtiö oli sanotun vahingon johdosta suorittanut vakuutuksenottajalle korvausta. Vakuutussopimukseen sisältyneiden A-Vakuutus Oy:n Autovakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 63.1 mukaan yhtiöllä on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin vakuutetulle…

 113 näyttökertaa