Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Asianosainen

Tamla 14.2.2018: Oliko kuolinpesä asianosainen?

Vakuutuslaitos oli antanut kuolinpesälle päätöksen haittarahasta, ja kuolinpesä oli valittanut päätöksestä. Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko kuolinpesän vakuutuslaitoksen päätökseen kohdistettu valitus voidaan tutkia kokonaisuudessaan, myös haittarahan osalta. Lautakunta katsoi, että koska vakuutuslaitos oli antanut kuolipesälle päätöksen, ja päätös vaikutti välittömästi kuolinpesän oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, valitus piti tutkia kokonaisuudessaan myös haittarahan osalta.

Tamla 19.12.2019: Oliko A:n työnantaja asianosainen ja oliko hänellä oikeus valittaa vakuutuslaitoksen päätöksestä?

Tamla 19.12.2019 Antopäivä: 19.12.2019 Vakuutuslaitos on valituksenalaisella päätöksellä myöntänyt A:lle sattuneeseen tapaturmaan perustuvan korvauksen työnantajan maksaman sairausajan palkan suuruisena. Työnantajan vaatimus on koskenut vahinko-olosuhteen perusteella sovellettavaa lainkohtaa. Työnantaja on lisäksi vedonnut siihen, että se on sitoutunut toimialalla yleisesti hyväksyttyyn ”nolla tapaturmaa -tavoitteeseen” ja näin ollen tapaturmien tilastoinnilla on paitsi työtä ohjaava vaikutus, myös laajempi yhteiskunnallinen ja alaa yleisesti ohjaava vaikutus. Työnantajalla on erikoismaksuperusteinen vakuutus. Tamla 19.12.2019 – 1752/2019. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.  Äänestysratkaisu 9-1. Esittelijän eriävä mielipide. Lue lisää: Muutoksenhakulautakunta…

 94 näyttökertaa

Tamla 7.10.2020: Oliko asentaja kotipihallaan autolle mennessään ollut matkalla kotoa työpaikalleen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n ja 21 §:n mukaisissa olosuhteissa, kun tapaturma oli sattunut silloin, kun A oli lauantaiaamuna lähtenyt hälytyskeikalle kotoaan, hänen ollessaan menossa kotipihalla autolle lähteäkseen kohti työkohdetta. Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen. Työntekoon rinnastetaan myös työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamiseen katsotaan…

 119 näyttökertaa