Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Asbestialtistuminen

KKO:2010:44: Voitiinko retroperitoneaalista fibroosia pitää todennäköisesti pääasiallisesti A:n työstä johtuvana ja siten ammattitautina korvattavana tai voitiinko asbestille altistumisen katsoa olennaisesti pahentaneen kyseessä olevaa sairautta? Korkein oikeus ei muuttanut vakuutusoikeuden päätöstä

KKO:2010:44 Diaarinumero: VA2009/195Esittelypäivä: 4.5.2010Antopäivä: 24.6.2010Taltio: 1354 Sähköasentaja A oli altistunut työssään asbestille. Kysymys siitä, voitiinko retroperitoneaalista fibroosia pitää todennäköisesti pääasiallisesti A:n työstä johtuvana ja siten ammattitautina korvattavana tai voitiinko työssä tapahtuneen asbestille altistumisen katsoa olennaisesti pahentaneen kyseessä olevaa sairautta. AmmattitautiL 1 § Asian aikaisempi käsittely Asian tausta Sähköasentaja A oli altistunut asbestille työssään 1960 – 1990-luvuilla. A:n oli vuonna 1995 todettu sairastavan retroperitoneaalista fibroosia. A oli lisäksi potenut ainakin 1980-luvun loppupuolelta alkaen kohonnutta verenpainetta, jonka hoitamiseksi hän oli käyttänyt beetasalpaajalääkitystä.…

 137 näyttökertaa

KKO:2010:90: Oliko A:n keuhkosyöpä aiheutunut työperäisestä asbestialtistumisesta ja oliko mainittu sairaus korvattava ammattitautina? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2010:90 Diaarinumero: VA2008/242Esittelypäivä: 30.9.2010Antopäivä: 13.12.2010Taltio: 2457 Kysymys siitä, oliko A:n keuhkosyöpä aiheutunut todennäköisesti pääasiallisesti työperäisestä asbestialtistumisesta ja oliko mainittu sairaus korvattava ammattitautina. AmmattitautiL 1 §AmmattitautiA 2 §AmmattitautiA 3 § Asian aikaisempi käsittely Tausta A oli kertonut altistuneensa asbestille työskennellessään laivoilla 1950-60 luvulla ja lämmittäjänä satamalaitoksen palveluksessa 1960-70 luvulla sekä voimalaitoksilla 1970-80 luvulla. A:lla oli todettu keuhkosyöpä joulukuussa 2004. A oli vaatinut keuhkosyövän korvaamista ammattitautilainsäädännön perusteella katsoen keuhkosyövän aiheutuneen hänen altistumisestaan työssä asbestille. A kuoli keuhkosyöpään lokakuussa 2005. Vakuutusyhtiön päätös 23.12.2005…

 114 näyttökertaa