Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Ammatillinen kuntoutus

FINE-033602 (2021): Oliko vahingonkärsineellä oikeus vaatimaansa korvaukseen ansionmenetyksestä, kun työkyvyttömyyttä oli aiheuttanut aiempi selkäsairaus?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko vahingonkärsineellä oikeus korvaukseen myös ansionmenetyksessä, kun hänelle oli korvattava lääkevahinko. Vakuutusyhtiö oli maksanut A:lle korvausta vahingosta aiheutuneista sairaanhoito- ja muista kuluista, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta, mutta yhtiö ei ollut korvannut A:n ansionmenetystä. Mitä lääkevahingolla tarkoitetaan? Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…) Mitä korvausta lääkevahingosta on…

 229 näyttökertaa

Tamla 18.1.2018: Oliko N:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

N oli tapaturmassa vahingoittanut oikean ranteensa sekä pikkusormensa. Hän oli tapaturman sattuessa toiminut lastenhoitajana, mutta hän oli koulutukseltaan fysioterapeutti. N:lla oli todettu ranteen DRU-nivelen TFCC vamma sekä oikean käden pikkusormen ojentajajänteen repeämä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko N:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen sekä oliko N voinut palata lastenhoitajan ammattiin tai muuhun sellaiseen ammattiin, johon hän pystyisi fysioterapeutin tutkinnolla sijoittumaan. Vakuutuslaitos oli katsonut, että N pystyy tapaturmavamman rajoitteet huomioiden koulutus- ja työhistoriansa puolesta sijoittumaan sellaiseen työhön, jossa hän pystyy ansaitsemaan entisen ansiotasonsa…

 132 näyttökertaa

KKO:2015:101: Ärsytysyskän syy-yhteys työperäiseen endotoksiinialtistukseen? Korkein oikeus kumosi vakuutusyhtiön päätöksen

Diaarinumero: VA2014/122Antopäivä: 23.12.2015Taltio: 2473 Kysymys ärsytysyskän syy-yhteydestä työperäiseen endotoksiinialtistukseen. Kysymys myös Korkeimman oikeuden pyynnöstä asiantuntijalausunnon asiassa antaneen sairaanhoitopiirin oikeudesta saada korvaus lausunnon antamisesta. Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian aikaisempi käsittely Asian tausta, vakuutusyhtiön päätös 10.12.2012, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 2.10.2013, muutoksenhaku vakuutusoikeudessa ja vakuutusoikeuden päätös 10.6.2014 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa. Asian ovat ratkaisseet tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa Pekka Humalto, Aarne Laakkonen, Irene Luukkonen, Mikko Nyyssölä, Katarina Murto ja Maire Lumiaho sekä vakuutusoikeudessa vakuutusoikeuden jäsenet Eeva Wahlberg, Juha Mutka, Jyrki Salmenkivi, Timo…

 126 näyttökertaa