Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Aivovamma

FINE-015875 (2020) 08.12.2020: Tuliko vakuutusyhtiön maksaa A:lle kertakorvaus pysyvän työkyvyttömyyden perusteella?

A oli käynyt vakuutusyhtiön kanssa puhelin- ja sähköpostikeskusteluita yksityistapaturmavakuutuksesta. A oli ottanut yksityistapaturmavakuutuksen ja hän oli ajatellut, että vakuutus korvaisi myös työkyvyttömyyden. A:lle sattui seuraavana vuonna vahinkotapahtuma, jolloin hänelle todettiin aivoverenvuoto ja verenpurkaumia aivoissa sekä hänellä todettiin myöhemmin neuropsykologinen oireisto. A vaati korvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä, mutta vakuutusyhtiö katsoi, ettei kyseinen vakuutus korvannut työkyvyttömyyttä. Vaikka vakuutusyhtiö ei korvannut työkyvyttömyyttä, vakuutusyhtiö oli maksanut A:lle ohimenevän haitan korvausta haittaluokan kuusi (6) mukaan sekä pysyvän haitan korvauksen haittaluokan kuusi (6) mukaan, mutta A oli…

 156 näyttökertaa

KKO:2014:8: Neuropsykologisten oireiden syy-yhteys sattuneeseen tapaturmaan. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen ja palautti asian vakuutusoikeuteen uudelleenkäsittelyyn

KKO:2014:8 Diaarinumero: VA2012/87Antopäivä: 5.3.2014Taltio: 479 A oli joutunut 12.12.2008 työssään auto-onnettomuuteen, jonka johdosta vakuutusyhtiö oli suorittanut hänelle tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta muun muassa lievästä aivovammasta ja niskan retkahdusvammasta johtuneesta työkyvyttömyydestä 8.2.2009 saakka. Tämän jälkeen A oli palannut työhön, mutta hän oli jäänyt 1.1.2010 uudelleen sairauslomalle kognitiivisen oireiston ja muistivaikeuksien johdosta. Kysymys näiden neuropsykologisten oireiden syy-yhteydestä 12.12.2008 sattuneeseen tapaturmaan sekä suullisen käsittelyn tarpeesta sanotun syy-yhteyskysymyksen ratkaisemiseksi. Ks. KKO:2003:35 Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta ja vakuutusyhtiön päätös 3.3.2010 A oli ollut 12.12.2008…

 133 näyttökertaa

KKO:2016:3: Työmatkatapaturma ja aivovamma? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2016:3 Diaarinumero: VA2014/73Antopäivä: 5.2.2016Taltio: 268 A oli työmatkallaan kaatunut polkupyörällä loukaten päätänsä. A:n oli tapaturmassa katsottu saaneen aivotärähdyksen. Kysymys siitä, oliko A tapaturmassa saanut aivotärähdystä vaikeamman aivovamman ja oliko A:n tapaturman jälkeinen päänsärky- ja neuropsykologinen oireisto syy-yhteydessä kyseiseen tapaturmaan ja siinä tulleeseen vammaan. Johdanto A oli 5.8.2011 työmatkallaan kaatunut polkupyörällä. A ei tapaturmailmoituksen mukaan ollut muistanut tapaturmasta muuta ja seuraava muistikuva hänellä oli ollut siitä, kun työtoveri oli tilannut taksin ja he olivat olleet matkalla lääkäriin. Työterveysasemalla A:n kasvoissa oli…

 115 näyttökertaa

KKO:2014:33: Työtapaturman ja vamman syy-yhteys. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

KKO:2014:33 Diaarinumero: VA2010/133 Antopäivä: 27.5.2013 Taltio: 1144 A oli 1.2.2006 kaatunut jäisellä pihalla siten, että takaraivo oli iskeytynyt maahan. Puhelinkonsultaation perusteella aivotärähdykseksi arvioitu vamma ei ollut vaatinut välitöntä lääkärinhoitoa, vaan A oli päänsärystä huolimatta palannut seuraavana päivänä esimiestason työhönsä jatkaen sitä koko saman vuoden kevään ilman sairauspoissaoloja. Kesäloman jälkeen A jäi sairauslomalle 7.8.2006 alkaen ja hänelle myönnettiin sittemmin pysyvä työkyvyttömyyseläke. A:n työkyvyttömyyden aiheuttaneita oireita tutkittiin ensin työuupumuksena ja niitä hoidettiin mielialahäiriöön ja työkuormitukseen liittyvänä masennuksena, kunnes aivovammaa alettiin tutkia oireita…

 133 näyttökertaa