Press "Enter" to skip to content

Kuukausi: helmikuu 2023

FINE-036876 (2022): Aiheuttiko asiakkaan vamma sellaista yleistä toiminnallista lääketieteellistä haittaa, joka oikeuttaisi työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla säädetyn haittaluokitusasetuksen haittaluokitustaulukon mukaiseen korvaukseen?

Asianumero: FINE-036876 (2022)Ratkaisu annettu: 21.12.2022 Tapahtumatiedot Asiakas (s. 1950) kaatui pihalla 5.9.2018 loukaten oikean nilkan, vasemman polven, oikean olkavarren ja olkapään sekä vasemman lonkan ja nivusen. Asiakas haki 21.8.2020 yksityistapaturmavakuutuksestaan korvausta tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä haitasta oikean nilkan vammasta. Vakuutusyhtiö antoi 29.9.2020 kielteisen korvauspäätöksen asiakkaan vaatimasta pysyvän haitan korvauksesta. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan nilkkaan ei ole jäänyt haittaluokituksen mukaista pysyvää haittaa. Korvauspäätöksen mukaan asiakkaan nilkka on tukeva ja liikkeet ovat normaalit, mutta aika ajoin nilkassa on rasituksessa kipua. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan vamma…

 84 näyttökertaa

FINE-048210 (2022): Oliko asiakkaan oikean lonkan hoitokulut aiheutuneet tapaturmasta riippumattomasta sairauden hoidosta?

Asianumero: FINE-048210 (2022)Ratkaisu annettu: 22.12.2022 Tapahtumatiedot Vakuutusyhtiölle 13.1.2022 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan asiakas (s.1947) oli hypännyt 4.8.2020 kapean ja syvän ojan yli kymmenen litran mustikkaämpäri kädessään. Ojan reuna oli pettänyt, minkä seurauksena asiakkaan oikean jalan kantapää oli vääntynyt ja asiakas oli kaatunut. Asiakkaan oikea lonkka vahingoittui tapaturman yhteydessä. Asiakas hakeutui nivusalueen kivun vuoksi lääkäriin 23.7.2021. Kliinisessä tutkimuksessa ei todettu tukielimistön vammoja. Lonkan röntgentutkimuksessa 28.7.2021 todettiin nivelraon kaventuminen ja reunakerrostumaa. Magneettitutkimuksessa 12.10.2021 todettiin rustorenkaan etuosan ulkosivun laaja repeämä ja nivelkuopan takaosan ruston…

 206 näyttökertaa