Press "Enter" to skip to content

Kuukausi: joulukuu 2022

KKO:2022:65: Oliko A astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella? Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

Diaarinumero: VA2020/25Antopäivä: 28.11.2022Taltio: 1839ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2022:65 A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla todettu astma oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A oli siten astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella. Asian käsittely alemmissa oikeuksissaMuutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessaKorkeimman oikeuden ratkaisu Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian aikaisempi käsittely Asian tausta, vakuutuslaitoksen päätös 27.10.2017, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös 23.5.2018 nro 4602/2017 ja vakuutusoikeuden päätös 29.10.2019 nro 3159/2018/3940 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa. Asian ovat ratkaisseet…

 98 näyttökertaa